Máy hàn cáp dữ liệu

Nói về máy hàn cáp dữ liệu thì thực sự có rất nhiều loại. Một số dùng để hàn cáp dữ liệu truyền tốc độ cao, một số dùng để hàn cáp dữ liệu tốc độ thấp. Một số là tự động và một số là bán tự động.